Gudars Skymning
 
Väsen på villovägar
 
Pilgrim
  Stormklockan  
Klickbar bild. Karta över Jämtland.

Gudars skymning >>

Väsen på villovägar >>

Pilgrim på vift >>

Stormklockan>>

 

Karta >>

  Hem   På gång   I backspegeln   Besökare   Medlem   Tjänster  
         
 


se Se
göra Månen
historia Bergholmen
 

Hällristningar

 

Pilgrim på vift

  Väsen på Villovägar
  gudars skymning

Den största älgen

Jaktscen

 

Kontakta oss: För guidad tur bland hällristningarna, på svenska eller engelska, Ann-Marie Eriksson 0640-350 30

FAKTA:

De äldsta hällristningarna i Gärde är 7000 år gamla

Vid Gärdeån finns Sveriges största ensklida figurristning

Bilväg finns ända fram till hällristningarna

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hällristningarna vid Gärdesån

Under stenåldern, för 7000 år sedan, fanns en så kallad fångstbefolkning som periodvis vistades intill Gärdesjön. De livnärde sig på jakt, fiske och på vad naturen i övrigt gav. Vi kan idag se de spår de lämnat efter sig i form av hällristningar vid Gärdeforsen.

På berghällen mitt i forsen finns tre älgar. En av dessa är ristad i naturlig storlek och är den största enskilda figurristningen i Sverige. Vid forsens södra strand finns flera motiv. Ett av dessa är en älgfigur samt spårstämpel av älg. Några meter därifrån finns tio mänskliga fotspår som leder fram till en älg, vilket tolkas som en jaktscen. Intill finns fyra spårstämplar av älg och en ristning som tolkats som en människofigur.

Var ristningarna en berättelse om lyckad jakt eller ristades de för att be makterna om god jaktlycka? Troligt är att området med hällristningarna var en viktig kultplats under hela stenåldern.

Flera tusen år senare blev befolkningen bofast och började bruka jorden. Då behövdes redskap. Det finns rester av en myrmalmsbläster femtio meter nedanför forsen. Säden behövde malas och till detta uttnyttjades Gärdeforsens vattenfall för att driva två kvarnar och dessutom en såg.

1917-18 revs kvarnarna och en kraftstation byggdes, en träbyggnad i två våningar med en såg på övervåningen. Kraftstationen drev till att börja med helt manuellt och då endast morgon och kväll under den mörka årstiden. Därefter anställdes en maskinist och en stuga byggdes intill forsen.

1939 brann kraftstationsbyggnaden ned. En ny station byggdes med en generatoreffekt på 30 kW, vilket då ansågs räcka för bygdens behov. Men kraftförbrukningen ökade i takt med utvecklingen av elektriska produkter vilket resulterade i att generatorn brann vid ett flertal tillfällen, speciellt under julaftonsdygnet. 1961 bestämdes att kraften skulle köpas från Långfors AB.

Idag forsar vattnet som det ursprungligen gjort. Området är klassat som riksintresse och är skyddat av kulturminneslagen. Byalaget har en hög ambition att ta till vara samt utveckla denna historiska och natursköna tillgång som Gärdeforsen bjuder på och göra området till ett attraktivt besöksmål

Älgen på översta bilden till vänster är ca 7000 år gammal och är den största djurfiguren på någon hällristning i Sverige. Den är 3,65 m lång och 2,4 m hög. Älgen rör sig nedför klippan.

Man har ristat konturen först, sedan satt dit öron, hakskägg och horn. Strecket på munnen är typiskt för äldre hällristningar. Stora öron bakom varandra. Kronan är borta men det som är kvar liknar äldre hällristningar i Norge. Nacklinjen är inte vanlig på äldre ristningar, det kom lite senare.

Gamla hällristningar av det här slaget är slipade medan de nya hackades in.

Hällristningen nedan till vänster är ca 4000 år gammal och kallas för "jaktscen". Professor Gustav Hallströms tolkning av denna är att fotspåren är en jägares som smyger sig på älgen och fäller den med sitt spjut.

Enligt andra forskare, bl a Wennstedt-Edvinger, kan ristningen lika gärna representera en mytologisk situation. Är det kanske älgen som lämnat efter sig de mänskliga fotspåren?

Kanske det inte finns något samband alls med jakt, det är bara den nutida betraktaren som kategoriserar verkligheten. Nu ser vi älgar som föremål för älgjakt eller på varningsskyltar längs vägarna. Vi tar för givet att det var lika förr, men de som ristade kanske hade en helt annan mening med det.

Om du vill se fler hällristningar så skall du se dem på plats i Gärde, Offerdal.

 
         
prenumerera på nyhetsbrevet! Länk för kontakt.