Gudars Skymning
 
Väsen på villovägar
 
Pilgrim
  Stormklockan  
Klickbar bild. Karta över Jämtland.

Gudars skymning >>

Väsen på villovägar >>

Pilgrim på vift >>

Stormklockan>>

 

Karta >>

  Hem   På gång   I backspegeln   Besökare   Medlem   Tjänster  
         
  MEDLEM      
     
      Protokoll från tidigare möten  
     

Här kommer protokoll att finnas tillgängliga för nedladdning. Sidan är under uppdatering och protokoll kommer inom kort att finnas tillgängliga från både byalaget och bygdegårdsföreningen.

 
     
  Byalagsmöten 2014   Verksamhetsberättelse 2008  
 

Medlemsmöten 2014:
26 jan, 9 mars Årsmöte, 11 maj, 14 sept, 23 nov.
Alltid kl 18 på bygdegården.

Vi hälsar nya och gamla medlemmar välkomna!
Var med och påverka - vi behöver varandra!

Protokoll medlemsmöten 2014
Bygdegårdsföreningen
Protokoll20140126
Protokoll20140309

Protokoll medlemsmöten 2013
Bygdegårdsföreningen:
Protokoll20131110
Protokoll20130908

Byalaget:
Protokoll20131110

 

  Verksamhetsplan 2009  
Årsmötesprotokoll 20090308
 
 
 
Extra möten
Om någon fråga uppstår som styrelsen anser bör diskuteras i ett extra byalagsmöte kommer detta att meddelas via hemsida och på anslagstavlan på bygdegården 2 veckor i förväg.
       
  Medlemsavgift 2011      
 

100 kr för familj
50 kr för enskild person
Då är du medlem i båda föreningarna
Betalas till Bg: 5903-8638

     
         
         
prenumerera på nyhetsbrevet! Länk för kontakt.